Global searching is not enabled.
Skip to main content

3 Courses

4 Course categories
View all courses

Modified 20 August 2021

2020-2021
4 Course categories
View all courses

Modified 4 April 2023

2023-2024
4 Course categories
View all courses

Modified 23 August 2021

2021-2022
4 Course categories
View all courses
Цахим сургалтын хичээл Цахим сургалтын хичээл
Барилга, дэд бүтэц
Preview Course

Барилга, дэд бүтэц

Цахим сургалтын хичээл

Энэ бүхэн нь гэрийн барилга, сургуулийн барилга угсралтын гол хэсэг юм. Хамгийн сайн барилгын тооцоо нь тооцоологч материалын үнэлгээний шалгагч тооцоолуур. барилгын материал, сургууль, орон сууц, аппликейшн тооцоо хийхэд ашигладаг

Угсралтын технологи Туршилт Угсралтын технологи Туршилт
Барилга, дэд бүтэц
Preview Course

Барилга, дэд бүтэц

Угсралтын технологи Туршилт

Энэ бүхэн нь гэрийн барилга, сургуулийн барилга угсралтын гол хэсэг юм. Хамгийн сайн барилгын тооцоо нь тооцоологч материалын үнэлгээний шалгагч тооцоолуур. барилгын материал, сургууль, орон сууц, аппликейшн тооцоо хийхэд ашигладаг

Барилгын материалын тооцоолол туршилт хичээл Барилгын материалын тооцоолол туршил хичээл
Барилга, дэд бүтэц
Preview Course

Барилга, дэд бүтэц

Барилгын материалын тооцоолол туршил хичээл

Барилга байгууламжийг эхлүүлэх, барилгын тоосго, пластик, шалны плита, будаг, эвдэрсэн хавтанг тооцоолоход танд зориулж барилгын тооцоолуур хийх боломжтой хамгийн зөв тооцоологчийг авах боломжтой.