Нээлттэй хайлтыг идэвхжүүлээгүй байна.
Үндсэн агуулга руу шилжих

3 Хичээлүүд

4 Хичээлийн ангиллууд
Бүх хичээлийг харах

Засварлагдсан 29 May 2024

2020-2021
4 Хичээлийн ангиллууд
Бүх хичээлийг харах

Засварлагдсан 4 April 2023

2023-2024
4 Хичээлийн ангиллууд
Бүх хичээлийг харах

Засварлагдсан 23 August 2021

2021-2022
4 Хичээлийн ангиллууд
Бүх хичээлийг харах

Засварлагдсан 6 September 2023

Хичээлийн материалууд
Цахим сургалтын хичээл Цахим сургалтын хичээл
Барилга, дэд бүтэц
Preview Course

Барилга, дэд бүтэц

Цахим сургалтын хичээл

Энэ бүхэн нь гэрийн барилга, сургуулийн барилга угсралтын гол хэсэг юм. Хамгийн сайн барилгын тооцоо нь тооцоологч материалын үнэлгээний шалгагч тооцоолуур. барилгын материал, сургууль, орон сууц, аппликейшн тооцоо хийхэд ашигладаг

Угсралтын технологи Туршилт Угсралтын технологи Туршилт
Барилга, дэд бүтэц
Preview Course

Барилга, дэд бүтэц

Угсралтын технологи Туршилт

Энэ бүхэн нь гэрийн барилга, сургуулийн барилга угсралтын гол хэсэг юм. Хамгийн сайн барилгын тооцоо нь тооцоологч материалын үнэлгээний шалгагч тооцоолуур. барилгын материал, сургууль, орон сууц, аппликейшн тооцоо хийхэд ашигладаг

Барилгын материалын тооцоолол туршилт хичээл Барилгын материалын тооцоолол туршил хичээл
Барилга, дэд бүтэц
Preview Course

Барилга, дэд бүтэц

Барилгын материалын тооцоолол туршил хичээл

Барилга байгууламжийг эхлүүлэх, барилгын тоосго, пластик, шалны плита, будаг, эвдэрсэн хавтанг тооцоолоход танд зориулж барилгын тооцоолуур хийх боломжтой хамгийн зөв тооцоологчийг авах боломжтой.