Нээлттэй хайлтыг идэвхжүүлээгүй байна.
Үндсэн агуулга руу шилжих

5 Хичээлүүд

Химийн инженер 2-р анги
Preview Course

Химийн инженер 2-р анги

Органик биш хими 1

Химийн инженер 2-р анги
Preview Course

Химийн инженер 2-р анги

Органик хими 1

Химийн инженер 2-р анги
Preview Course

Химийн инженер 2-р анги

Аналитик хими 1

Химийн инженер 2-р анги
Preview Course

Химийн инженер 2-р анги

Микробиологийн оршил

Химийн инженер 2-р анги
Preview Course

Химийн инженер 2-р анги

Хими-биологийн инженерийн туршилт 2