Нээлттэй хайлтыг идэвхжүүлээгүй байна.
Үндсэн агуулга руу шилжих

3 Хичээлүүд

Химийн инженерийн 5-р анги
Preview Course

Химийн инженерийн 5-р анги

Нөөцийн хими

Химийн инженерийн 5-р анги
Preview Course

Химийн инженерийн 5-р анги

Хүнсний технологи

Химийн инженерийн 5-р анги
Preview Course

Химийн инженерийн 5-р анги

Биокатализатор